NB! MEIE LAAGRIS ON KEELATUD RATASTEGA KOHVRID JA KOTID !
- noortelaagris viibijad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja kasvataja korraldusi;
- noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga;
- ei ole lubatud viibida omavoliliselt lagunenud palkhoone ja jõe läheduses;
- matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja ja spordiinstruktori erinõudeid;
- tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida noortelaagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta;
- magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud, elektrivalgustus välja lülitatud;
- suurte akende avamine tubades ei ole lubatud;
- voodi tuleb päeval korras hoida, isiklikud esemed, kohvrid ja riided hoida vastavates kappides;
- raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiil jne) on soovitav anda hoiule kasvataja kätte;
- materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale hüvitab kahju lapsevanem või hooldaja;
- noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga;
- laagris osaleja peab suhtuma looduskeskkonda hoolivalt ja säästlikult.

OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS!


LAAGRIKOHAST LOOBUMISEL TAGASTATAKSE LAAGRITASU JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

  •  haiguse tõttu arstitõendi esitamisel makstakse tagasi 50% laagritasust või asendatakse teise laagrivahetusega
  • mõjuval põhjusel loobumisel mitte vähem kui 30 päeva enne laagrivahetuse algust
  • makstakse tagasi 50% laagritasust